Åhörarplats utan hund för dig som vill få möjlighet till att inspireras av Ida och sitta vid sidan och lyssna och titta på. Givetvis har du även möjlighet att ställa frågor till Ida kring den träning som görs.