Överblick av kursen:

Samma innnehåll som lång besk.

Delmomenten i kursen: