Vår filosofi

Hundskolornas filosofi

Hundskolorna är ett kunskapscentra inom hundutbildning – vi finns på flera orter i Sverige och expanderar hela tiden. Alla våra instruktörer har en stor hunderfarenhet och en gedigen utbildning – de flesta har inte bara en lång instruktörsutbildning som bakgrund utan också en hundpsykologutbildning – fråga gärna din instruktör/hundpsykolog om deras utbildning – vi är stolta över att berätta om dom. Flera av våra instruktörer och hundpsykologer är anslutna till Sveriges Hundföretagare – Branschorganisationen för Sveriges Instruktörer och hundpsykologer (tidigare IMMI). Tryck på bilden så kan du läsa mer om SHF.

En av orsakerna till att vi startat Hundskolorna är den stora efterfrågan som finns på möjligheterna till individuellt anpassad träning och träning i små grupper.

Många hundägare idag vill inte bara ha en hund som ”går fot”, utan man vill bygga upp kontakt, samarbete och skaffa sig mer kunskap om och med sin hund. Vi vill ha en hund som tänker, visar och känner. Fokus ligger mer på att göra roliga saker TILLSAMMANS med sin hund än vad som förr kanske var brukligt på ”traditionell” lydnadsträning.

Vårt mål är att ALLA – vare sig du går i hundköpartankar, är nybliven hundägare, vill utvecklas som tävlingsekipage, vill ha kul med din hund eller har en äldre hund – ska ha utbyte av Hundskolorna och kunna göra roliga saker med din hund.

Detta har vi tagit fasta på här på Hundskolorna och försökt anpassa våra kurser och aktiviteter så att så många som möjligt ska kunna utveckla relationen till sin hund.

Metodik

Inom hundvärlden har också synen och utvecklingen under det senaste decenniet tagit stora kliv framåt med nya infallsvinklar, tankesätt och ökad förståelse för hundens signaler. Numer finns också god forskning kring hundens beteende som lett till att man funnit nya sätt att träna hundar på.

Detta är något som vi tar och har tagit del av under våra studier,och har nu tillsammans med våra och andras hundar hittat ett positivt sätt att träna hund och hundägare på.

På Hundskolorna tar vi hänsyn till hundens naturliga beteende och fokuserar på relationen mellan ägare och hund där bådas behov ska mötas!

Vi tror på individuell träning med tips och råd för just mig och min hund.

Våra ledord är Kunskap, Förståelse och Samarbete. Ju mer kunskap du får om hundar och dess beteende, ju mer ökar förståelsen för din hund vilket i sin tur leder till ett bättre samarbete!

  • Hos oss bygger inlärningen på moderna metoder och positiv förstärkning!
  • Detta leder till en djupare och bättre kontakt och relation med din hund.
  • Du får en hund som lyder med glädje och utan hot från dig!

Hundskolorna har även tagit fram ett Hundskolornas 1-2-3. Ett enkelt och effektivt hjälpmedel som vi använder oss av i all vår verksamhet.

Tycker du detta låter spännande??

Välkommen att ta del av Hundskolornas utbud – både när det gäller att gå på föreläsningar och kurser men också om du själv vill börja jobba med hund som yrke!