Personuppgifter hos oss

I maj 2018 träder en ny personuppgiftslag, GDPR, i bruk. Den stärker enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter du själv fyller i när du anmäler dig till aktivitet hos oss antingen via vår hemsida, via mail, sms eller telefon. Vi behandlar uppgifter såsom namn, adress, mobilnummer, mail och uppgifter om din hund/dina hundar.

Dina uppgifter finns i våra kursregister och på deltagarlista som används i vår verksamhet av anställda och samarbetspartners. Dessa uppgifter raderas för kunder som varit inaktiva i 36 månader.

I vissa aktiviteter samarbetar vi med ABF och de kräver även ditt personnummer. Detta fyller du då i på en särskild blankett. Det är inga uppgifter vi sparar utan sänds vidare till ABF.

I de fall vi fakturerar dig aktivitet hos oss lägger vi upp data i vårt kundregister som vi har via Swedbank, Speedledger. Här finns kundnummer, namn, adress och mailadress. Dessa kundnummer går för närvarande inte att ta bort i systemet men Speedledger arbetar på att ta fram den funktionen.

Positiva Hunden är ansvarig för personuppgifterna och vi vidarebefordrar dem eller säljer dem inte vidare. Vi använder dem endast för vår egen verksamhet. Relevanta kunduppgifter i deltagarlistor eller anmälan till aktivitet förs endast över till våra samarbetspartners i vår verksamhet. Dessa är Skövde Hundskola, Piela Holistic Dogs och Dog & People.

Via “Get a newsletter” sänder vi ut information och marknadsföring. Via vår hemsida har du själv fyllt i uppgifter och samtyckt till att få vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst säga upp detta.

När du anmäler dig via hemsidan till aktivitet hos oss sker bokningen via Touch-Up Dog och betalningen i samarbete med Svea Ekonomi. De har eget ansvar för de personuppgifter du registrerar där.

När du anmäler dig till aktivitet hos oss samtycker du till att vi får använda dessa uppgifter i vår verksamhet. Vi registrerar aldrig uppgifter som inte är relevanta för vår verksamhet.

Bilder från våra kurser eller annan verksamhet läggs även upp på vår Facebook-sida och vårt Instagram konto. Dessa bilder har alltid tagits med muntligt personligt godkännande. De kunder som inte vill vara med på bild respekterar vi till 100%. Vi lägger bara ut bilder som är till fördel för kunden och bilder som är relevanta för just det ändamålet.